Tag Archives: Student life

HUFLIT – Part 2 – Professors

Ngoài bạn bè, giảng viên đóng một vai trò rất lớn trong quãng đời sinh viên. Có người u tối lạnh lùng, có người hòa nhã, hoạt bát, thân thiện, nhưng tụ chung lại, nhờ có những con người ấy, … Continue reading

Posted in Linh Tinh | Tagged , , | Leave a comment

Graduation

Today is the 3rd anniversary since my Graduation from University, too fast!! On that day, I didn’t cry although I had thought I have to. Sometimes, I remember these amazing and crazy days, played hard, studied like mad, and nearly died by … Continue reading

Posted in Life | Tagged , | Leave a comment