30-day challenge

For a long time, there has not been many typical English entries in Diam’s home. Even, in my job, recently I has not used English much; well, big issue. Hence, thanks to the idea of Chuyện Ngơ Ngẩn from Chuyện Hàng Xóm , let’s start the new challenge: keep writing my days by English for 30 days (lemme see how you deal with this challenge Diam!)

1 – 08.04.19: What a day of recruiter!

How did you start your new week? Yesse, for Diam – a silly recruiter, it began with a 2 interview cancellations right in only ONE morning. Then, what else? Yup, it was followed up by a candidate who told Fool Diam that he had an LOE already but wanted to discuss with the company as the backup plan. OKAY, guy, thanks for your honest; you have the right to do that, but you are in my Black-list now, no matter for this or any other companies!! Is that the whole story, oops.. sorry.. not yet. The knock-out is the comment from another candidate that “Diam, you are too straight, talking to you is like talking to the chatbot”. (Should I blow up immediately?). Again, many thanks for your kind comments, I am the human beings just doing my job. End of the day, I am still alive.


2 – 09.04.2019: I am single, so what?

Up to this afternoon, I supposed there will be nothing to note for today, but finally I am wrong. Someone in the company has just turned Diam’s crazy mode on. Hey guy(s), no matter what are your reasons, yes I AM SINGLE AND ENJOY IT, SO STAY AWAY FROM ME!!!! Maybe, it is just a joke to warm up your day, but I AM MAD with that. Please respect me; otherwise do NOT expect my respect to you, clear?

I am neither rich nor pretty, but at least I can feed myself, support the family and live well independently. I am formal, polite but I am not as calm as my outlook.

I am single does not mean I am FA or on sale. Only independent ladies know how annoyed we feel when people keep matching us with others or people’ flirts. Because of the big gap between my conditions and my expectations, it seems my another half cannot exist in the universe. By that reason, I want to be single rather than accepting a foolish relationship with someone, who do not share the same hobbies, cannot talk and listen to me. I choose to be single. Hope it makes sense to you and one more time, PLEASE LEAVE ME ALONE!


3 – 11.04.2019: Non-violent Communication

Sounds weird? Yes, that is the first thing comes in my mind at the time hearing that Title, and the next is “Diam, the book is for you, find and read it immediately!”. All the things today is just to confirm that feeling. How fool I am in communication!


4 – 12.04.2019: Hi Quy Nhon, I’m back!

Long time no see, do you miss me? I do a lot 🙂 .

Team building and company trip will never be my favorite types, even those at my beloved city, these truth cannot be changed. It is not bored, just not my style.

Sitting nearby the airplane’s tail, I can feel every step up on the airy ladder during taking off process. However, also due to that position, I am sick enough to die for the landing time.

Quy Nhon is as beautiful as 2 years ago. Despite of the extremely hot weather, the view from my room is so amazing, cool and relax. What a pity that the trip has the-2%-miss of the the right accompany.

IMG_5487

IMG_5488

Continue reading

Advertisements

Mar

Hello Mar! It’s nice to see you one more time, but you know what? … I actually don’t really want to meet you that often because indeed you just remind me I am getting elder. Ok, just kidding. Anyway, thank you for coming yearly to remind all people my presence.

Thank you all my beloved ones who still remember and warm my month

And Mar, are you the good-bye month? Good bye to my very first leader, to my most memorable manager were two in Mar! This year, one more time, another good bye to a (yup, sorry I still don’t know which adjectives to use here) guy.

Hey there, I am not sure if you can get this message or not, but anyway, I was shocked and am sad that you are leaving, but it is life. Hence, enjoy your life and be success!

Biến số – Factor X

Ngày còn đi học, môn toán luôn có câu tìm x. Về cơ bản x là một biến số được đặt vào hoàn cảnh nhất định và cần một quá trình để tìm được x. Trong cuộc sống, biến số này xuất hiện khá thường, chỉ khác là không có bất cứ công thức nào để tìm x trong cuộc sống của mỗi người.

Mười năm trước, (đời người được bao nhiêu cái mười năm? – nghe hơi ghê ghê!) Huflit là biến số lớn xảy đến và ảnh hưởng sự nghiệp mấy chục năm về sau của mình. Huflit ngày đó chỉ là một trường đại học tư, mới thành lập chưa đến 15 năm, không tiếng tăm. Thế mà, bao nhiêu đời sinh viên ra trường, bao nhiêu tên tuổi dần được tạo dựng đã phần nào khẳng định tên tuổi cho chính Huflit. Bản thân đã từng buồn bao vì Huflit bao nhiêu thì bây giờ lại càng tự hào bấy nhiêu khi công khai mình là con dân Huflit. Yes, I am a Hufliter.

Đâu đó, 3 năm trước, đưa ra một quyết định đột ngột: một mình, khăn gói đi Đà Lạt 5 ngày, không bạn bè, không thân thích, không quen biết ai cả. Tự đi, tự check-in, tự book tour, tự ăn uống, tự tham quan, chụp hình, quyết tâm dành hẳn 5 ngày chỉ sống với một mình mình. Thế rồi, lại một biến x xảy ra. Ai mà ngờ, trong lúc không còn lựa chọn khác, đã tìm cho mình một người đồng hành suốt gần 2 ngày. Cùng một người xa lạ, rong ruổi khắp các con đèo Đà Lạt, ngược lên thung lung Vàng, vòng vèo đến Ma Rừng Lữ Quán, chật vật xuống Thác Voi, cà kê bánh tráng nướng Hoàng Diệu, thơ thẩn cà phê Bích Câu bàn chiều lập nghiệp. Chiều muộn vẫn run lập cập, nhảy tới nhảy lui qua mấy bậc ruộng dâu bên Thánh Mẫu. Gần nửa đêm còn dạo bờ hồ Xuân Hương, dong xe ra khu nhà lồng, đường về như độc hành trong cái lạnh 18oC của phố Núi. Một biến số hoàn toàn không đoán trước được nhưng đã đem lại bao nhiêu là trải nghiệm thú vị và một người bạn vong niên.

Năm nay, lại có một biến x nữa xảy đến với mình. Ngoài tầm dự liệu khi mà mình còn chưa qua thử việc, leader – một trong những lý do mà mình nhận offer lại từ chức. Người mới xuất hiện là một nhân tố hoàn toàn đối lập. Nên đối diện sao đây? Mỗi biến số đã và đang xuất hiện trong cuộc đời mình đều có lý lẽ của nó và dẫn đến những kết quả ngoài tầm dự liệu. Có lẽ vậy! Hi vọng biến số lần này cũng thế!

(Còn 1 biến số khác, kéo dài xuyên suốt hơn 15 năm nay và chắc còn kéo dài cả đời. Một con người đã xuất hiện, và bản thân ngơ ngơ tiếp nhận. Sau vài lần xua đuổi, khóc lóc, vẫn không tan. Và bây giờ dính nhau hơn sam. Biến số nhiều màu sắc nhất với cuộc sống của mình.)

____

Factor X

When I was in school, Math is one the compulsory subjects and finding X is the most typical question. In general, X is a factor; which we can find when put it in a clear condition and of course, it is not a short process. In our lives, x is more popular to all of us; but there is no formula for us to find specific x for ourselves.

10 years ago (How many 10 years do we have in our lives? Does it sound creepy?!!) I faced Huflit – one of the big X for not only my study but also my career for years. At that time, Huflit was still young, it is a private and around 15-year-old university in Saigon. Yep, up to now, Huflit has gained more year but the same to other universities. However, thanks to all graduates, who have contributed a grate brand name for Huflit. In the past, the more I was disappointed of you, the more I am proud of you at present, my Dear Huflit! I am so sorry for my childish. I am pleased to say that I am a Hufliter!

Once upon 3 years ago, I suddenly decided to go to Dalat for my very first solo trip for 5 days in the shock of all my friends, family members and relatives. I just wished to be absolutely alone in a far-away city: traveling, checking-in, eating, drinking, sight-seeing, photo-taking, all was done by only myself. Then, another X entered that period. When there was almost no other choice, I had a new accompany to spend nearly 2 days with me. With a strangers, we drove through passes in Dalat, up to Golden Valley, down to Ma Rung Lu Quan, discovered the advantageous Elephant Waterfall; enjoyed yummy grilled rice paper, relaxed by Bich Cau Coffee Shop and discussed our Start-up plan. Late afternoon, we still quaky and still jump up and down between beds of strawberry at Thanh Mau Street in Windy Dalat. Nearly mid-night, with the stranger, I drove around Xuan Huong lake, then up to the glass houses and came back the City in the 18oC of HighLand. Yomost! Thanks to that X, I had unforgettable memory for my trip, my youth and have a new strange-friend.

This year, I cannot imagine but one more shocked X happened to my life. While I am still in probation, my leader – one of the main reasons for me to take this offer – resigned. The new comer is a totally X for me. How should I face this factor? All X has appeared in my life must have its own mean and lead to a unpredictable result. Something like that. Hope this time will be the same!

“It time for you to raise your flag” – said Mr. Sharky!

(There is one more but the most special X enter my life, which has occurred 15 years ago and may life forever. A VIP suddenly appeared and after trying many times, all seems stronger; hence, I believe this is the most colorful and amazing X in my life. Thanks for being there.)

 

Interview 1 – Thank God we did not meet each other!

Recently I have looked for a new job and indeed been interviewed by some companies, but the interview yesterday is the most dramatic one. The story began 2 weeks ago when I applied through Careerbuilder.vn – one of the trustful Job-boards in Vietnam to a job presented by JAC (JAC is a Headhunter agency). Hence, there is not much or even nothing about the company which I was applying to but I did like the responsibilities in the JD. After 1 or 2 days, a person from JAC called me to brief the company and ask for my general information (it is not a phone interview at all) and for a photo of mine. It is normal for recruiter to do that, so I just sent. The matter is that she (the Recruiter leader from JAC) re-called and asked me for another version of my photo (JPG, PNG…). That was the 1st time I am confused as there are many tools to snip or convert the photo, but I did by myself and re-send without any reply or confirm from her until my second reminder.

I may guess the result, yes I do not have a nice appearance and a bit lack of administration experience. Yet I believe I can perform well in the interview and in the job, at least if I have chance to talk to the Hiring Company. Therefore, I searched and added the CEO in Vietnam of that company via LinkedIn * and asked about this position. Don’t be surprised or shocked how I dare to do that 🙂 . Opportunities will not fall from the Sky; we must create or chase for it! Thanks to my previous jobs, I learnt that and learnt to be confident with the Top Seniors of a company. Thank God, I contacted the company and got reply with more details to apply. The day after that, JAC called me one more time to check and invite me for meetings with JAC and with the company with the reason “even you are lack of administrative experience, you are very proactive”.

On the meeting with JAC, besides a short conversation in English to brief my working experience, she just advised me to change my appearance for the interview. This is the 2nd confusion for me. I understand how important the outlook is, but abilities and performance are more important, aren’t they? In any official interview, I will be nicer and more formal than usual but wish to still be myself as interviews should be the chance for interviewers and interviewees know each other instead of lying each other. Hope that I am not too wrong for this thought.

I had the interview invitation via email with all venue, time, contact people. The drama starts right after I prepared for the interview. First, it rained extremely heavily. I was “God, is it the bad signal or warning from you?”. Yet, being stubborn, I still came. As soon as I parked my motorbike, got in the building, I felt so weird but not yet recognized the matter until looking down and… Oooopssss! What the hell is it. My shoes!!! WHERE IS THE RIGHT HEEL?! A guard gave it back to me, oh my god, too ashamed! What could I do?! I kept it in the bag, acted like normal and came to the right floor for interview. But, yes, one more “but” in my 5 minutes. The receptionist told me that company had moved out from the building 2 WEEKS AGO. Ok, that time I was really out of mind, my brain was out of electricity. For sure, this is THE FIRST AND MOST RIDICULOUS CASE I have ever faced for my “interview career path”. Hope I will never face any other similar case. Breathing in and out 3 times deeply, I called JAC and you know what? She (the one in contact with me) has no idea about the movement. She let me to hang off and figure out the matter. She called me back and said “Diam, they are moving to District 2, can you come there now”? (The address for the interview is in a building in District 10. Not too far, but I refused. I did not have enough energy for that! Finally, the meeting was re-scheduled this morning in a coffee shop.

On the way back home, I thought a lot. Missing address is not a very big big deal, it is just a drama in my life (everything relates to me cannot be normal). Maybe, it is not her fault, neither mine nor the company. The company just moved and did not inform her or updated new address on their website (for me to check). However, if somehow the company and the recruiter evaluate and expect a nice appearance candidate, it should not be me. Moreover, knowing the company’s main service confused me another time, but I hoped the meeting may change my mind. Plus, the application process is too dramatic. Finally it was not like that. All together, I decide withdrawn my candidature for this position, re-charge my energy and look for another opportunity. Wish me luck!

(*) The company is Emurgo (A start up block-chain company). I hope to work in start up company, but block-chain is a big concern for me. I am not that brave! Wish the company continuous development, but without me in the team. Thanks, God, we did not meet each other and stop at the line!

 


Phỏng vấn 1 – Tạ ơn trời phật mình đã không gặp nhau!

Gần đây, mình bắt đầu tìm một công việc mới nên có cơ hội phỏng vấn với vài công ty, nhưng không buổi phỏng vấn nào kịch tính bằng chiều ngày hôm qua. Câu chuyện này, phải bắt đầu kể từ 2 tuần trước, khi mình apply 1 job do JAC (1 công ty cung cấp dịch vụ headhunt ở Việt Nam đăng tuyển) thông qua trang Careerbuilder. Do apply thông qua dịch vụ headhunt nên trên thông tin tuyển dụng hoàn toàn không có thông tin về công ty cần tuyển, nhưng cảm thấy hứng thú với bảng mô tả công việc cũng như đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng nên mình vẫn apply. 1-2 hôm sau, mình nhận được cuộc gõi từ JAC để giới thiệu sơ về công ty (mình chỉ được biết công ty nhỏ, làm về dịch vụ IT) và hỏi 1 tấm hình của mình để gửi sang công ty đó. Chuyện recruiter cần hình rất bình thường nên mình vẫn gửi. Nhưng vấn đề là mãi chiều cùng ngày, chị recruiter ấy gọi lại và yêu cầu mình gửi hình với định dạng khác (JPG, PNG…). Oh, chuyện gì vậy nhỉ? Có rất nhiều app và công cụ hỗ trợ cắt hình (vd: snipping) hoặc chuyển đổi file rất đơn giản và nhanh chóng sao, nhưng mình vẫn gửi lại hình mà không nhận được bất cứ xác nhận nào cho đến lần hỏi thăm tiếp theo.

Thật ra, bản thân mình đã dự liệu kết quả không khả quan vì ngoại hình không sáng và ít kinh nghiệm công tác admin. Nhưng rất tự tin là chỉ cần được phỏng vấn và nhận việc vẫn sẽ làm hết mình và hoàn thành tốt công việc, chí ít mình cũng cần một buổi gặp mặt công ty để có hiểu nhau và có kết quả rõ ràng hơn. Thế là mình tự tìm công ty* và add LinkedIn anh CEO ở Việt Nam của công ty đó để hỏi về vị trí này. Bạn đừng ngạc nhiên sao Diam dám làm vậy 🙂 . Đơn giản thì cơ hội không từ trên trời rơi xuống mà bản thân mình phải tạo hoặc đuổi theo cơ hội. Đó là điều mà Diam đã học được nhờ 2 công việc trước đây. May mắn, mình nhận được phản hồi và hướng dẫn để apply. Sau khi mình apply trực tiếp như vậy, JAC liên hệ mình 1 lần nữa để sắp xếp lịch hẹn với lý do “dù em thiếu kinh nghiệm admin nhưng rất chủ động nên cọng ty muốn gặp em)

Trong buổi gặp với JAC, trừ 1 đoạn đối thoại rất ngắn bằng tiếng Anh nói về kinh nghiệm làm việc của mình, hầu hết thời gian, chị recruiter cho mình lời khuyên về goại hình và cách thể hiện trong buổi phỏng vấn. Điều này làm mình hơi e dè. Bản thân Diam hiểu, ngoại hình rất quan trong nhưng năng lực và cách làm việc phải quan trọng hơn chứ, không phải sao? Hay Diam hiểu sai? Trong mỗi buổi phỏng vấn, Diam sẽ thể hiện mình chỉnh chu và lịch sự hơn thường ngày nhưng vẫn mong muốn là chính mình bởi lẽ phỏng vấn là gặp gỡ trao đổi để nhà tuyển dụng và ứng viên hiểu nhau hơn và cân nhắc làm việc cùng nhau thay vì thể hiện con người quá khác của mình chỉ để hoàn thành buổi phỏng vấn. Hi vọng suy nghĩ này của Diam không quá sai!

Diam nhận lịch hẹn phỏng vấn với đầy đủ thời gian, địa điểm, và tên người liên hệ thông qua email. Buổi phỏng vấn bi hài kịch của Diam bắt đầu từ lúc chuẩn bị này đây. Chiều qua, trời Sai Gòn mưa dông rất to cứ như thể ông trời đang cho Diam 1 điềm xấu hay cảnh báo Diam gì đó. Nhưng vốn cứng đầu và đã xác nhận, Diam vẫn cố chấp đi phỏng vấn. Ngay khi từ bãi đậu xe, vào đến tòa nhà, mình đã thấy có gì đó không đúng nhưng chưa nhìn ra vấn đề ở đâu cho đến khi cuối đầu xuống thì…Oooopssss! Trời ơi, cái gì vậy nè! CÁI GÓT GIÀY BÊN PHẢI ĐÂU MẤT TIÊU RỒI?! Nhìn ngó xung quanh thì có 1 anh bảo vệ nhặt được đưa lại cho Diam. Hic, đừng nghĩ như cổ tích, đó là lúc xấu hổ gần chết chỉ mong có cái lỗ chui xuống thôi). Không còn cách nào khác, Diam đành phải, bỏ cái gót giày vào giỏ, nhón 1 chân, xem như không có gì xảy ra, hướng đến thang máy, đi lên phỏng vấn. Nhưng, đúng vậy, đây là cái “nhưng” tiếp theo chỉ trong vòng có 5 phút. Lễ tân báo với Diam 1 câu xanh rờn, đúng là có công ty này, nhưng đã dời đi khỏi tòa nhà được 2 tuần rồi. Ok, ngay lúc đó, người hoàn toàn đơ và não như bị cúp điện, không suy nghĩ được gì. Chắc chắn đây là TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN VÀ QUÁI GỞ NHẤT trong lịch sử phỏng vấn và đi phỏng vấn của Diam. Hi vọng sẽ không gặp bất cứ trường hợp tương tự nào nữa. Hít thở sâu 3 lần, bình tĩnh lại, Diam lấy điện thoại gọi lại cho JAC và bạn biết sao không? Chị recruiter liên hệ với Diam cũng hoàn toàn không biết chuyện công ty đã dời đi nên xin vài phút để tìm hiểu tình hình. Khi gọi lại, chị nhắn Diam dời điểm phỏng vấn ra quận 2 và yêu cầu Diam đến đó ngay lập tức. (Lúc này Diam đang ở 1 tòa nhà ở quận 10), con đường không xa lắm, nhưng Diam từ chối cuộc hẹn  xét trên hoàn cảnh và tâm trạng bản thân lúc bấy giờ. Cuộc hẹn được dời lại vào sáng nay tại 1 quán cafe ở quận Thủ Đức.

Trên đường về, Diam đã suy nghĩ rất nhiều. Lầm địa chỉ không phải 1 vấn đề quá lớn, nó chỉ đơn giản là 1 chuyện bi hài kịch không tưởng phải xảy ra với Diam (chuyện xảy đến với Diam chẳng mấy khi bình thường). Đây không phải lỗi của chị recruiter, của công ty hay của chính mình. Chỉ là công ty dời đi quên báo với chị và cũng chưa kịp thay đổi thông tin trên website (nên khi mình kiểm tra thông tin điểm hẹn vẫn đinh ninh mọi thứ sẽ ổn). Tuy nhiên, xét về nhiều khía cạnh, nếu công ty và recruiter mong 1 ứng viên có ngoại hình sáng, đó không thể là mình. Thêm nữa, mặc dù mình thích công việc, nhưng dịch vụ kinh doanh của công ty ít nhiều khiến mình e ngại. Mặc sù đã hi vọng, buổi phỏng vấn có thể thay đổi suy nghĩ của đôi bên, nhưng nó vẫn không diễn ra như mong đợi. Cuối cùng là quá trình ứng tuyển quá bi hài. Gộp chung tất cả, Diam quyết định từ chối vị trí này, dành ngày cuối tuần nạp năng lượng cho mình và tiếp tục tìm việc. Hi vọng may mắn sẽ đến và Diam sớm tìm được công việc phù hợp!

(*) Công ty Diam Diam ứng tuyển là Emurgo (1 công ty Start up về block-chain). Mặc dù Diam rất thích và hiện tại tìm việc tại vài công ty start up nhưng lĩnh vực block-chain dù đang rất hot lại không an toàn cho Diam. Diam không liều lĩnh và can đảm được đến thế. Có lẽ công ty sẽ có những phát triển tốt đẹp hơn về lâu dài chỉ là không có Diam tham gia và đó. Tạ ơn trời phật, vì chúng ta không gặp nhau, để Diam suy nghĩ lại và dừng cương kịp lúc!

 

 

 

 

Traveling moment – Singapore impression

What comes to your mind first when hearing “Traveling moment”?

For me, it is the time during your trip when I feel so amazing. And, yes, I got that one for the visit China Town, Singapore.

There were 4 of us, from Thailand, Indonesia, Japan, and Vietnam. We asked a guy, who might be a seller in China Town the direction to any well-known Laksa in the Town. He was “Oh hm, what are you talking about” at first when seeing and listening to all 4 of us. Then, he smiled and showed us the direction easily but poor us, we were not able to find the shop.

At the of the conversation, he asked:

  • So where are you from?
  • Well, we have Thailand, Indonesia, Japan, and Vietnam

He repeated, Thailand, Indonesia, Japan and Vietnam. Kindly smiled and he said:

Sah wah dee khaa, Terima kasih, Arigatou gozaimasu, Xin chao, palm his hand and smile again.

4 of us were like:

  • What amazing thing you have done?

The kind comes in our heart and surprise and enjoy out thanks to just only few words.

How kind he and how funny our trip is!!

Thank you, stranger in China Town from 4 of us, you made our trip more interesting and presented an impressive imagine of your country – Singapore!

Hello the World!

Hey Diam, How rustic you are!

28 years being in the world; finally, you are travelling abroad!

Arriving Perth after 12 hours moving and tired nearly die, I am still alive

Wishing back to you once, the peaceful City; but should be in your Spring, not freezing in the Winter like this time

IMG_4086img_4132

Good bye, Archetype!

Hi Archetype,

Coming to you is a surprise.

Leaving you is another tough decision but seems a “must do” for me.

I will miss myself – Diam – Archetype version thanks to all challenges and “heart attack” days with you.

Bye, a memorable part of my life!