Author Archives: diamdoan

About diamdoan

Lazy, crazy

Baking

Once upon a day, wondering “Diam, are you clever?” “What can you do?”, “Can you cook any eatable thing? 🙂 I booked a baking class but forgot to notice the bakery’s name. Then, joining that class, I finally made “Nama … Continue reading

Posted in Life | Tagged , | Leave a comment

Công việc – Phần 3

Gần đây viết bài tham gia chương trình Coaching for Recruiter, nghĩ cũng liên quan đến công việc nên post lên đây để dành. Đề bài là viết luận cho 1 chủ đề mình quan tâm, và Topic mình chọn: Môi … Continue reading

Posted in Công Việc | Leave a comment

Somewhere in the air

Don’t be an auto reply!! Don’t expect much from people! Again, one more mistake and it is not easy to overcome. Feel your life and do your job, Diam ah!

Posted in Life | Tagged | Leave a comment

Ký ức đẹp

Gần đây, học lỏm được vài câu hỏi phỏng vấn của sếp, ấn tượng nhất là “Trong suốt quá trình làm việc, có việc gì bạn nhớ nhất, ấn tượng nhất, tốt đẹp nhất không? Kể tui nghe với” (In … Continue reading

Posted in Công Việc | Tagged , | Leave a comment

Quy Nhon – Roaming

Some years, people even cannot remember what occasion on March, which really made me unhappy but why I should be that fool? Let’s enjoy myself!! See… what should I do to mark one more year from the date I said … Continue reading

Posted in Travel | Tagged , | Leave a comment

Có ai đồng hành

Không xem vietsub để hiểu những gì Gor Gor hát, nhưng Có Ai Đồng Hành sao mà hợp tâm trạng. Ngẫm bản thân làm người thất bại thật, mỗi khi muốn thong dong du lịch, câu hỏi đầu tiên luôn là … Continue reading

Posted in Linh Tinh | Tagged , | Leave a comment

Công Việc – Phần 2

Vui buồn tuyển dụng Đã sắp tròn 1 năm kể từ ngày chính thức kể từ ngày chính thức tìm được chỗ ngồi trong phòng nhân sự. Vui buồn lẫn lộn. Nói đến nhân sự, hình dung đầu tiên của … Continue reading

Posted in Công Việc | Tagged , | Leave a comment